Program

 

Milí kolegovia,

tu nájdete zoznam účastníkov konferencie aj s kontaktmi (dostupný aj na stiahnutie) a tiež fotogalériu.

 

PREKLAD A TLMOČENIE 12 

 

Meno

Inštitúcia

Mail

Mgr. Marianna Bachledová

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

marianna.bachledova@umb.sk

 

PhDr. Ing. Miroslava Bajusová

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

miroslava.bajusova@umb.sk

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

vladimir.bilovesky@umb.sk

Boglárka Bartók

English Studies, Faculty of Arts, University of Miskolc, Hungary

b.bogca@gmail.com

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

zuzana.bohusova@umb.sk

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

ingrid.cibikova@gmail.com

Mgr. Lucia Čendulová

Katedra slovanských jazykov, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

cendulova.lucia@gmail.com

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

eva.culenova@umb.sk

Mgr. Ester Demjanová

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

ester.demjanova@student.upjs.sk

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

martin.djovcos@umb.sk

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

mariangazdik@hotmail.com

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,

Nitra

egromova@ukf.sk

 

PhDr. Ladislav György, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ladislav.gyorgy@umb.sk

Dilyana Hantova

SWU "Neofit Rilski", Bulgaria

dilyanahantova@abv.bg

Dr. Dorota Chłopek

Akademia Techniczno Humanistyczna, University of Bielsko-Biała, Poland

dchlopek@ath.bielsko.pl

doc. PhDr. Klaudia Bednárová-Gibová, PhD

Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

klaudia.gibova@gmail.com

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,

Nitra

shodakova@ukf.sk

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

anita.hutkova@umb.sk

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

katarina.chovancova@umb.sk

 

univ. doc. Dr. Béla Illés, Phd.

University of Miskolc, Hungary

altilles@uni-miskolc.hu

Mgr. Marián Kabát

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

marian.m.kabat@gmail.com

univ. doc. Dr. Erika Kegyes

University of Miskolc. Hungary

kegyeserika@gmail.com

 

Dr. Maria Illes-Kovács

University of Miskolc, Hungary

iokilles@uni-miskolc.hu

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

martin.kubus@umb.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Slovenská akadémia vied, Bratislava

maria.kusa@uniba.sk

 

PhDr. Oľga Lauková, PhD.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

svkbb@svkbb.eu

PhDr. Miroslava Melicherčíková

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

miroslava.melichercikova@umb.sk

 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

moysova@yahoo.fr

prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.  

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,

Nitra

dmuglova@ukf.sk

 

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ivan.ocenas@umb.sk

Mgr. Emília Perez, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,

Nitra

eperez@ukf.sk

Mgr. Milan Pišl, PhD.

Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

milan.pisl@osu.cz

 

doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

sona.pastekova@savba.sk

Mgr. Ivo Poláček

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita

Ko​menského v Bratislave

polacek12@uniba.sk

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

zpuchovska@gmail.com

prof. Anthony Pym

Rovira i Virgili University, Spain

 

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Katedra slovanských jazykov, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

anita.racakova@umb.sk

Zuzana Rajčáková, M.A.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

zuzana.rajcakova@gmail.com

univ. doc. Dr. Anikó Sohár, PhD.

Institute of English and American Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Hungary

asohar@gmail.com

PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ivan.susa@umb.sk

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

pavol.sveda@uniba.sk

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

mstefkova@uniba.sk

PhDr. Dušan Tellinger. CSc.

 

tellinger.dusan@gmail.com

Mgr. Igor Tyšš

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa,

Nitra

igor.tyss@ukf.sk 

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva, Filozofická Fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

avalcerova@gmail.com

Mag. Dr. Zita Veit

University of Graz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

zita.veit@uni-graz.at

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

silvia.vertanova@uniba.sk 

Mgr. Barbora Vinczeová

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

barbora.vinczeova@umb.sk

 

Mgr. Andrej Zahorák

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

andrej.zahorak@ukf.sk

 

 

Program konferencie na stiahnutie.