Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Občianske združenie Filológ

Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciFilozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciObčianske združenie FilologŠtátna vedecká knižnica Banská Bystrica

si Vás dovoľujú pozvať

Na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Preklad a tlmočenie 12

„Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii“

S plenárnou prednáškou vystúpi Anthony Pym.

6. apríla 2016

Celá pozvánka na stiahnutie